Informace z oboru RG Servis Ostrava

Informace z oboru

Plynové zařízení

Plynové zařízení - neboli plynový spotřebič je zařízení, ve kterém se zemní plyn spaluje pro účely tepelné úpravy pokrmů (vaření, pečení, grilování aj.), vytápění, ohřevu užitkové vody, svícení, centrální výroby tepla a pro nejrůznější technologické účely

Podle účelu použití se dělí na různé skupiny a to:
 • domácí spotřebiče
 • spotřebiče ve službách (komunální spotřebiče)
 • spotřebiče pro výrobu tepla
 • průmyslové plynové spotřebiče
 • zvláštní spotřebiče
 • plynové sporáky a vařiče
 • průtokové a zásobníkové ohřívače užitkové vody
 • teplovodní a kombinované kotle
Naše firma se zabývá pouze první skupinou a to:
 • domácí spotřebiče
  • plynové sporáky
  • plynové vařiče
  • plynové kotle
  • průtokové ohřívače vody
  • plynová topidla

Provedení plynového zařízení

ČSN 06 1002 rozděluje plynové spotřebiče do tří základních kategorií.

Společnými znaky jednotlivých kategorií plynových spotřebičů jsou způsob přívodu spalovacího vzduchu do spotřebiče a způsob odvodu spalin ze spotřebiče:

Kategorie A
 • Vzduch pro provoz spotřebiče se přivádí z prostoru, kde je spotřebič instalován, a spaliny jsou odváděny do téhož prostoru
 • počet plynových spotřebičů v této kategorii je největší
 • patří sem plynové sporáky, vařiče, některé typy průtokových ohřívačů vody, velkokuchyňské spotřebiče, laboratoční a sklářské kahany aj.
Kategorie B
 • Vzduch pro provoz spotřebiče se přivádí z prostoru, kde je spotřebič instalován, a spaliny jsou odváděny do venkovního prostoru
 • do této kategorie patří většina plynových kotlů s atmosférickými hořáky, některé typy topidel, průtokové ohřívač vody zapojené do komína nebo s vlastním kouřovodem
 • tato kategorie má také 5 podskupin, které se od sebe liší konstrukčním provedením (přirozený odtah spalin, odtah spalin ventilátorem aj.)
Kategorie C
 • Vzduch pro provoz spotřebiče se přivádí z venkovního prostoru a spaliny jsou rovněž odváděny do venkovního prostoru
 • do této kategorie patří plynové kotle s různým konstrukčním provedením přívodu spalovacího vzduchu z vnějšího prostoru a odvodem spalin na fasádu, s přirozeným nebo umělým tahem, kotle se samostatným kouřovodem, podokenní plynová topidla a další plynové spotřebiče
 • tato kategorie má 8 podskupin podle konstrukčního uspořádání spotřebiče

Plynový sporák

Plynový sporák
 • je plynový spotřebič
 • slouží k tepelné úpravě pokrmů
 • obvykle se skládá ze 4 vařidlových hořáků opatřených vařidlovou mřížkou pro umístění nádob
 • v tělese plynového sporáku je buď plynová nebo elektrická trouba, pokud jde o kombinovaný sporák
 • v dolní části trouby je umístěn troubový hořák a v horní části trouby je umístěn grilovací hořák
 • dalšími funkcemi, kterými je vybavena trouba jsou např. elektrické osvětlení trouby, pojistky plamene vařidlových hořáků, otočný gril, plynový termostat aj.
Plynový termostat
 • slouží k automatickému udržování zvolené teploty v troubě řízením průtoku zemního plynu do plynové trysky troubového hořáku
 • termostat pracuje na dilatačním principu
 • čidlo termostatu je umístěno na zadní stěně trouby a prostřednictvím roztažné náplně ovlivňuje mechanizmus termostatu, který otevírá nebo přivírá průtok zemního plynu.
Termoelektrická pojistka plamene
 • slouží k zabezpečení troubového hořáku proti nekontrolovanému zhasnutí
 • pojistka pracuje na principu vzniku elektromotorické síly při zahřívání termočlánku plamenem hořáku
 • vzniklé napětí udržuje pomocí elektromagnetu otevřený plynový ventil
 • při zhasnutí hořáku a ztrátě napětí uzavře pružina plynový ventil
 • při zapalování hořáku se síla pružiny překonává mechanickým stlačením tlačítka pojistky.

Plynový kotel

Plynový kotel
 • je vyhrazené plynové a elektrické zařízení
 • je plynový spotřebič
Druhy plynových kotlů
 • stacionární
 • nástěnné
 • kondenzační
Stacionární plynové kotle
 • jsou umístěny na podlaze kotelny či technické místnosti
 • výhodou je možnost vytápět i tzv. samotížným způsobem, což jsou systémy bez čerpadla, vyznačují se velkými dimenzemi trubek, velkých obsahem vody v systému a použitím otevřené expanzní nádoby
 • k oběhu topné vody tedy dochází samovolně
 • k dopravě topné vody do radiátorů není potřeba elektrické energie
 • některé kotle dokonce nepotřebují elektrickou energii ani pro svůj vlastní provoz jako např. kotel značky Viadrus.
 • moderní stacionární kotle však již ke své činnosti potřebují elektrickou energii
 • nevýhodou je vyšší spotřeba plynu oproti nástěnému plynovému kotli
Nástěnné (závěsné) plynové kotle
 • nástěnný plynový kotel má kromě elektroniky také výměník tepla, tím se liší od stacionárních kotlů
 • zatímco u stacionárního kotle se nahřívá celé kotlové těleso s objemem kolem 30l vody, nástěnný kotel má výměník o ploše menší než velikost stránky formátu A4, objem je kolem 1,5l.
 • díky tomu má menší spotřebu plynu, avšak výkon je stejný jako u stacionárního kotle kolem 92%
 • lze jej přesně regulovat, díky modulaci plamene lze dosáhnout úspory
 • je nutné mít dostatek prostoru pro jeho úmístění
 • nahrazují používané stacionární ocelové nebo litinové kotle
 • jde o kotle buď s přirozeným odtahem spalin do komínu nebo s nuceným odtahem spalin (TURBO)
Kondenzační plynové kotle
 • neejmodernější, účinnost těchto kotlů se pohybuje až na 109%
 • jsou určené jak pro vytápění tak i pro ohřev vody
 • všechny kondenzační kotle mají nucený odtah spalin (TURBO)
 • V případě konvenčního způsobu vytápění uniká část tepla obsaženého ve spalinách bez užitku do atmosféry a odnáší s sebou až 11 % nevyužité energie. U kondenzačních kotlů jsou tyto spaliny, které obsahují množství horké vodní páry a tím i energie, maximálně využívány.
 • Horké spaliny s vodní párou prochází speciálně upraveným tepelným výměníkem, ve kterém předávají za příslušných podmínek teplo otopné vodě a tím se spaliny a pára ochlazují.
 • Nejvíce energie - kondenzačního tepla, získáme při takovém ochlazení, kdy vodní pára obsažená ve spalinách zkondenzuje. Aby došlo ke kondenzaci, musí být teplota zpětné otopné vody vracející se do speciálního výměníku kondenzačního kotle chladnější, než je tzv. rosný bod vodních par obsažených ve spalinách, tzn. cca pod 55 °C.

Plynový vařič

Plynový vařič
 • plynový spotřebič
 • skládá se obvykle z jednoho nebo dvou vařidlových hořáků, vařidlové desky a snimatelné mřížky
 • některé typy vařičů jsou vybaveny piezoelektrickým zapalovačem plamene
 • plynové vařiče jsou buď přímo našroubovány na 2 kg Probanbutanovou láhev nebo jsou s ní spojeny hadicí

Průtokový ohřívač vody

Průtokový ohřívač vody
 • plynový spotřebič s kontinuálním ohřevem vody a stálou teplotou vody při jejím trvalém odběru
 • jsou obvykle řešeny se zaústěním spalin do komína přes přerušovač tahu a přívodem spalovacího vzduchu z prostřredí, v němž je průtokový ohřívač vody umístěn
 • průtokové ohřívače vody jsou umístěny na stěně místnosti

Plynová topidla

Plynová topidla
 • plynová podokenní topidla jsou lokální plynová topidla určená k montáži na zeď s nasáváním spalovacího vzduchu z vnějšího prostředí a odvodem spalin přes obvodovou stěnu objektu do vnějšího prostředí
 • nejznámější typy jsou GAMAT 4000, MORA, BETA, WAW aj.
 • plynová topidla jsou vybavena piezoelektrickým zapalovačem nebo elektrickým zapalováním, termoelektrickou pojistkou plamene a termostatem

  RG Servis Ostrava

Nabízíme montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny. Poskytujeme služby vodoinstalatérství a topenářství. Voda, topení a plyn v Ostravě a okolí.

  Servis a služby
 • Pozáruční servis všech plynových zařízení
 • Záruční servis vyhrazených plynových zařízení
  
 • Montáž plynových zařízení
 • Dodávku plynových zařízení
 • Topenářské práce
 • Vodoinstalatérské práce
  Kontakty
   Roman Gierczák

Bílovecká 117/14
721 00 Ostrava-Svinov

    +420 604 518 731