Servis a služby RG Servis Ostrava

RG Servis Ostrava

Servis plynových zařízení

 • Správný a optimální chod plynového zařízení zajišťuje pravidelný servis.
 • Nesprávný chod plynového zařízení může být životu nejen velmi nebezpečný, ale má za následek také vyšší spotřebu plynu a tudíž i vyšší náklady.
 • Pod pojmem servis rozumíme opravy plynových zařízení, seřízení a odzkoušení funkčnosti plynových zařízení.
 • Pravidelné kontroly doporučují i samotní výrobci kotlů.

Záruční a pozáruční servis

 • Délka poskytované záruky a záruční podmínky jsou uvedený v záručním listu, který je dodáván jako základní příslušenství při koupi plynového zařízení
 • V případě poruchy má zákazník nárok na bezplatné provedení opravy plynového zařízení při dodržení všech záručních podmínek.
 • Všeobecně platí, že po dobu záruky o váše plynový zařízení pečuje servisní firma, která plynové zařízení uvedla do provozu a je uvedena ve vyplněném záručním listu.
 • V případě nedodržení či porušení záručních podmínek záruka vztahující se na plynové zařízení zaniká. Opravy plynových kotlů poté hradí zákazník v plné výši včetně cestovného.
 • Ale i u starších plynových kotlů doporučují výrobci pravidelný každoroční servis. Tato pravidelná servisní prohlídka se provádí mimo topnou sezónu (duben – srpen).
 • Během této prohlídky se kotel vyčistí od prachu a nečistot (a to zejména hořáková souprava, kotlové těleso a výměník).
 • Dále se provádí kontrola a případné seřízení výkonu kotle, kontrola a odzkoušení všech bezpečnostních prvků plynového kotle, kontrola těsnosti plynových součástí kotle i kontrola těsnosti připojení kotle na domovní plynovod.

Montáž plynových zařízení

Provádíme montáž: plynových spotřebičů, plynových kotlů, plynových topidel

 • Provádět jakékoliv zásahy (opravy, výměny, rekonstrukce, montáže) na vyhrazených plynových zařízeních smějí jen osoby odborně způsobilé ve smyslu vyhlášky č. 21/1979 Sb. s platným a odpovídajícím rozsahem osvědčení a oprávnění pro tuto činnost.
 • Osvědčení pracovníků a Oprávnění firmám vydává organizace státního odborného dozoru (ITI Praha - Institut technické inspekce Praha).
 • Platnost Osvědčení pro pracovníka je 5 let! Po této době musí každý pracovník opakovat zkoušky. Pokud tak pracovník neučinní pozbývá osvědčení platnosti 5 let od jeho vydání.
 • Doporučení zákazníkům! Předtím, než si objednáte firmu na provedení zásahu do plynového zařízení, prověřte si odbornou způsobilost pracovníků, kteří budou zásah provádět (oprávnění/osvědčení k montážím a opravám vyhrazených plynových zařízení vydané Institutem technické inspekce.) Jde přece především o Vaši bezpečnost a jen pracovníci dostatečně proškolení a znalí svého oboru mohou odvést 100% práci.

Topenářské práce

 • Instalace a výměna radiatorů
 • Havarijní opravy úniku topného systému.
 • Opravy topení
 • Výměna a instalace termostatické hlavice

Vodoinstalatérské práce

 • Instalace a rekonstrukce vodovodních systému.
 • Instalace a rekonstrukce odpadních systému.
 • Opravy
 • Servis
 • Montáž
Nejčastější závada plynových zařízení
 • nefunkční elektrická zásuvka u plynového zařízení
 • použití rozdvojky v elektrické zásuvce u plynového zařízení, která způsobuje otočení ionizace
 • nefunkční baterie v prostorovém termostatu
 • zavřený uzávěr přívodu plynu
 • v uzavřeném oběhu ústředního topení je nedostatečné množství vody
Roční kontrola plynových zařízení zahrnuje
 • vyčištění zapalovacího hořáku
 • vyčištění hlavního hořáku
 • kontrolu výměníku tepla
 • kontrolu zapalovacího zařízení
 • kontrolu čidla kontroly plamene
 • kontrolu zapalovací trysky kontrolu vodní armatury
 • kontrolu plynové armatury
 • kontrolu těsnosti plynových spojů
 • odstranění případných závad
 • seřízení plynových zařízení

Pohotovostní linka

Naše firma je Vám v případě problémů k dispozici nonstop na telefoním čísle +420 604 518 731 včetně víkendů a svátků.


  RG Servis Ostrava

Nabízíme montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny. Poskytujeme služby vodoinstalatérství a topenářství. Voda, topení a plyn v Ostravě a okolí.

  Servis a služby
 • Pozáruční servis všech plynových zařízení
 • Záruční servis vyhrazených plynových zařízení
  
 • Montáž plynových zařízení
 • Dodávku plynových zařízení
 • Topenářské práce
 • Vodoinstalatérské práce
  Kontakty
   Roman Gierczák

Bílovecká 117/14
721 00 Ostrava-Svinov

    +420 604 518 731